Welkom bij Het Gilde van Sint Antonius Abt

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning
 

KringdagLierop2014
 


             

      OpbouwenVrijdagKringdag


In 2014 zal in het weekend van 30, 31 mei en 1 juni in Lierop de Kringdag van de gilden uit de Kring
Peelland gehouden worden.
 
De organisatie is in handen van een speciale stichting gevormd door gildeleden van het Gilde Sint Antonius Abt.
 
Tijdens de jaarvergadering van deze ‘gruun schut’ werden de plannen voor het gildefeest bekend gemaakt en het nieuwe logo onthuld.
Het logo, waarvoor twee gildebroeders model hebben gestaan, is ontworpen door gildebroeder Bart van Horik.
 
Het Lieropse Antonius gilde organiseerde eerder de ‘Kringdag Peelland’ in 2005, 1990, 1974 en 1947.

VERSLAG KRINGDAG 2014


Het Lieropse gilde van Sint Antonius Abt bestaat dit jaar 450 jaar, reden genoeg om de gilden van kring Peelland naar Lierop te halen tijdens de kringdag Peelland 2014.


Dienstenveiling
Veel aandacht gaat uit naar de dienstenveiling die op zaterdagavond 31 mei 2014 op het programma staat. Het ligt in de bedoeling de gehele Lieropse gemeenschap bij deze veiling te betrekken. De opbrengst van de veiling gaat naar de stichting ‘Vrienden van de Koepelkerk’ Doel: behoud en onderhoud van het monumentale kerkgebouw. Deze veiling zal volledig ten dienste komen van de restauratie van het g
rote kruis vóórin de Koepelkerk
 
Aanmelden dienst kan bij Jan Bekx.
Bijgaand formulieren in
Word of in PDF

 


Programma in grote lijnen bekend


Dienstenveiling publiekstrekker op zaterdag
Unieke locatie festiviteiten
Op zoek naar deelnemers kindergilde Sint Antonius Abt
Sponsoring
Publiciteit voor Kringdag Peelland Lierop
Extra aandacht voor Dienstenveiling
Oproep voor beschikbaar stellen gildezilver
Voorbereidingen Gildefeest in volle gang
Minigilde actief op Kringgildedag
Thema speciale Gildemis
“Voortgezet in de tijd”.

Programma zaterdag definitief vastgesteld

Optocht één van hoogtepunten Kringdag Peelland
Bijeenkomst commissies in 'de Vurherd'


Persbericht Kringdag
 

 


Contactgegevens:

Secretariaat stichting:
Rina van Brussel
Balisboom 23, 5715 BZ Lierop
Tel. 0492-331861 / 06-40482380
Mail: kringdag@sintantoniusabtlierop.nl

Voorzitter:
Frans Sijbers,
Mob. 06-46414384

Penningmeester:
Jan v.d. Nieuwenhof
Balisboom 6, 5715BZ Lierop